×

Αύξηση εγγραφής κατά μέσο όρο 97%

Χρήση σε πραγματικό χρόνο προσέγγισης και ασθενών με υψηλή εξειδίκευση με συνεχή βελτιστοποίηση

Τα AutoCruitments υποστηρίζει πλατφόρμα πρόσληψης ασθενών Χορηγοί, Συνεργάτες CRO και Ιστοσελίδες Έρευνας μειώνοντας το χρόνο,
κίνδυνο και κόστος για τη διάθεση νέων θεραπειών στην αγορά.

Επικοινωνία